dimecres, 30 de novembre de 2011

Exposició Autonòmica 2012

L'exposició autonòmica de coloms misstgers se celebrarà els propers 12, 13, 14,
i 15 de gener de 2012. Es regirà per la mateixa normativa i s'aplicarà en la pròxima exposició
nacional que s'ha de celebrar a Avilés els dies 19, 20, 21 i 22 de gener de 2012.

En la lectura d'aquestes normes, allà on diu "Federació / Delegació", hem de llegir
"Club", de manera que els clubs, podran participar en l'exposició autonòmica, amb els mateixos
requisits, que ho fan les Federacions / Delegacions a l'exposició Nacional.

A continuació adjuntem la normativa i els impresos necessaris per a la inscripció i
acreditació de resultats dels coloms participants. Feu-vos èmfasi que s'han d'acreditar
les dades amb que ompliu els palmareses esportius amb còpia de la classificació general dels
concursos i que aquests compleixin els requisits de: any de celebració, nombre mínim de
participants, nombre mínim de coloms encistellador i distància.

Cliqueu  a la imatge per descarregar-los en format PDF.